«БЕКІТІЛДІ»

Жамбыл облысы әкімдігінің

энергетика және тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылық басқармасының 2019 жылғы 14 қаңтардағы

№28-ө бұйрығымен

 

 

ЛАУАЗЫМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

 

Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің басшысы,

Д-О-3 санаты (7-1)

 

1.Жалпы ережелер

 

 • Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің басшысы өз қызметі мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің актілеріне, өзге нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
 • Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің басшысы екі бас маманға басшылық жасайды;
 • Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас мамандары уақытша болмаған жағдайда міндетін қоса атқарады.

 

 1. Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімі басшысының құқықтары

 

 • Басқарманың қызметіне қатысты облыс әкімдігінің нормативтік құқықтық актілерімен, облыс әкімінің өкімімен танысу.
 • Басқарманың қызметін жақсарту бойынша облыс әкімдігінің қарауына ұсыныстар енгізу.
 • Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласына қатысты мәселелер бойынша басқармаға қарасты мекемелер басшыларымен қарым-қатынасты жүзеге асыру.
 • Өз құзыретіндегі құжаттарға бұрыштама және қол қоюға, Өз өкілеттігі шегінде мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға қатысуға, тиісті органдар мен лауазымды адамдардың оларды орындауын талап ету.
 • Баскарманың құрылымдық бөлім басшыларынан, мамандары мен қызмсткерлерінен, басқармаға қарасты мекемелерінің басшыларынан қажетті ақпарат сұрату (есептер, түсініктсмелер және т.б.).
 • Барлық органдарда мекеме мүддесін қорғауға;
 • ҚР Еңбек кодексі, ҚР «Мемлекеттік қызметі туралы» Заңына сәйкес басқа да құқықтарды пайдаланады;
 • Басқарма басшылығына өзі басшылық жасайтын:

1) мамандарға еңбек демалысын беру;

2) мамандарға тәртіптік шара қолдану және марапаттау, сыйақы беру сұрақтары бойынша ұсыныстар жасау.

 

 1. Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімі басшысының міндеттері

 

 • Мемлекттік органдарға, ұйымдар мен азаматтарға өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында анықталған бұзушылықтар бойынша нұсқамалар беру;
 • Мемлекеттік техникалық қадағалау органдарының бақылауындағы нысандарда бақытсыздық жағдайлар мен апаттарды тексеру өндірістегі бақытсыздық жағдайларды тексеру мен есепке алу туралы тәртіп-қағидаларға және бақылаудағы кәсіпорындар мен нысандарда бақытсыздыққа душар етпеген апаттарды техникалық тексеру жөніндегі ңұсқауларға сәйкес жүргізілуін бақылау;
 • Қауіпті өндірістік нысандарды және кауіпті техникалық құрылғыларды, өндірістік ғимаратардың технологиялық құрылыстарын, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауын қадағалауды жүзеге асыру;
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қызметерді көрсететін тұлғаларға өтініштерін уақытылы қарауды қамтамасыз ету;
 • Қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды және есептен шығару: жылу желілерін қоспағанда 0,07 мегаПаскальдан астам қысыммен немесе 115 цельсий градустары кезінде жұмыс істейтін техникалық құрылғылар. Жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, аспалы жолдар, фуникулилер, лифтілер;
 • Облыс аумағында орналасқан қауіпті өндірістік нысандарды, сондай-ақ, қауіпті өндірістік нысандарды салуға, кеңейтуге, қайта жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалық құжаттамаға келісімін беру;
 • Қауіпті өндірістік нысандардың заңды тұлғалары басшыларының, сондай-ақ көрсетілген заңды тұлғалардың тұрақты қолданыстағы емтихан комиссиялары мүшелерінің бөлімдерін тексеруге қатысу;
 • Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзіреті негізінде апатты тексеруді ұйымдастыру және жүргізу, қауіпті өнеркәсіптік нысандарды пайдалануға енгізу кезінде қабылдау сынақтарын техникалық куәландыру;
 • Өз құзіреті шегінде басқарма басшыларының тапсырмаларын орындау, жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
 • Қауіпті өндірістік нысандарда қауіпсіздік сақтау ережелері мен нормаларының және нұсқауларының орындалуын.

 

 

 1. Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімі басшысының жауаптылығы

 

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген және осы лауазымдық нұсқаулықта көрсетілген міндеттерді орындамағаны үшін.

4.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген құқық бұзушылықтар және өз құзыретіне сәйкес қызмет атқару барысында жіберілген құқық бұзушылықтар үшін.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген материалдық залалдарды келтіргені үшін.

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындамағаны үшін;

4.5.  Мемлекеттік қызметшілердің этика нормаларын сақтамағаны үшін.

 

ТАНЫСТЫМ:                                                                                               

                                                                                                                                                        

                                     (Мемлекеттік қызметшінің аты, жөні, тегі, қолы, күні)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЕКІТІЛДІ»

Жамбыл облысы әкімдігінің

энергетика және тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылық басқармасының 2019 жылғы 14 қаңтардағы

№28-ө бұйрығымен

 

ЛАУАЗЫМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

 

Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманы,

Д-О-4 санаты (7-2)

 

1.Жалпы ережелер

 • Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманы өз қызметі мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің актілеріне, өзге нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
 • Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманы уақытша болмаған жағдайда міндетін қоса атқарады.

 

 1. Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманының құқықтары
 • Бөлімнің бас маманы бақылаудағы кәсіпорындар мен қауіпті объектілерде мемлекеттік қадағалауды қамтамасыз етеді және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды алдын ала ескертеді, қауіпті өндірістік объектілеріне ҚР Үкіметінің қаулысына және басқарманың ережесіне сәйкес мемлекеттік бақылау жүргізеді;
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздікті артыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойынша, белгілі тәртіппен және өз құзіреті шегінде тексеру және мемлекеттік қадағалаудың өзге де нысандарын жүзеге асыруға;
 • Белгіленген тәртіппен ведомстволық бағыттағы ұйымдарынан, жергілікті атқарушы органдардан, жеке тұлғалардан талдамалық жұмысты қамтамасыз ету және басқармаға жүктелген міндеттер мен функцияларды орныдау үшін құжаттар мен ақпараттық сипаттағы анықтамаларды сұратуға және алуға;
 • Қауіпті техникалық құрылғыларды пайдалануға қабылдау ережесін сақталуына бақылау жасау және аталған нысандарда қабылдауға қатысу, зерттеулер жүргізу жөніндегі комиссияның жұмыс топтарының жұмысына қатысу, (келісім бойынша);
 • Бақылауға алынған кәсіпорындарда нақты ахаумен техникалық қауіпсіз жағдайын ескеріп, басқарма бөлімінің жарты жылдық жоспарлары негізінде ай сайын жұмысты жоспарлау және белгіленген тәртіппен бөлім басшысына есеп беру;
 • ҚР заңнамасын, жеке заңды тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтауға.

 

3.Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманының міндеттері

 • Қауіпті өндірістік нысандардың заңды тұлғалары басшыларының, сондай-ақ көрсетілген заңды тұлғалардың тұрақты қолданыстағы емтихан комиссиялары мүшелерінің білімдеріне тексеруге қатысу;
 • Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық нысандарында өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында, 0,07 мегаПаскальдан астам қысыммен немесе 115 цельсий градустары кезінде жұмыс істейтін техникалық құрылғыларды, жүк көтергіш механизмдерді, эскалаторларды, аспалы жолдарды, фуникулилерды, лифтілерды, есепке қою және есептен шығару;
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсететін алушылардың өтініштерін уақытылы қарауды қамтамасыз ету;
 • Қауіпті өндірістік нысандардың және кауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы ұйымдардың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауын өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру;
 • Қауіпті өндірістік нысандардағы өндірістік ғимараттардың, технологиялық құрылыстары мен техникалық құрылғылары, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық куәландырудың уақытылы жүргізуіне өнеркәсіптік кауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру;
 • Қауіпті өндірістік нысандарда қауіпсіздік сақтау ережелері мен нормаларының және нұсқауларының орындалуын;
 • Қауіпті өндірістік нысандарда оқу дабылы мен аварияға қарсы жаттығу жүргізуге қатысу.

 

4.Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманының жауаптылығы

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген және осы лауазымдық нұсқаулықта көрсетілген міндеттерді орындамағаны үшін.

4.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген құқық бұзушылықтар және өз құзыретіне сәйкес қызмет атқару барысында жіберілген құқық бұзушылықтар үшін.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген материалдық залалдарды келтіргені үшін.

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындамағаны үшін;

4.5. Мемлекеттік қызметшілердің этика нормаларын сақтамағаны үшін.

 

ТАНЫСТЫМ:                                                                                               

                                                                                                                                                        

                                     (Мемлекеттік қызметшінің аты, жөні, тегі, қолы, күні)           

«БЕКІТІЛДІ»

Жамбыл облысы әкімдігінің

энергетика және тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылық басқармасының 2019 жылғы 14 қаңтардағы

№28-ө бұйрығымен

 

ЛАУАЗЫМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

 

Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманы,

Д-О-4 санаты (7-3)

 

1.Жалпы ережелер

 

 • Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманы өз қызметі мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің актілеріне, өзге нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
 • Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің басшысы, бас маманы уақытша болмаған жағдайда міндетін қоса атқарады.

 

 1. Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманының құқықтары

 

 • Бөлімнің бас маманы облыс көлемінде газ шаруашылығы, магистралдық газ құбырларды (жоғары, орта және төмен) қысыммен жұмыс істейтін ішкі кварталдық газ құбырларды пайдалану қағидаларына байланысты ҚР Үкіметінің қаулысына және басқарманың ережесіне сәйкес мемлекеттік бақылау жөне қадағалау жұмыстарын жүргізеді.
 • Жергілікті атқарушы органдардан, аумақ органдардан, кәсіп орындардан мен мекемелерден қүрылымдық бөлімшелерінен өз қүзыреті шеңберінде белгіленген тәртіппен ақпарат сұрау жөне алу.
 • Тиісті рұқсат деңгейін алу және жергілікті атқарушы органдардың ақпарат жүйелерін пайдалану, оз құзыреті шегінде сыртқы ұйымдармен байланыстар жасау.
 • Оз міндеттерін орындау үшін жұмысты жетелдіру бойынша ұсыныстарды бөлім басшысына, басқарма басшысының орынбасарына еңгізу.

 

3.Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманының міндеттері

 

 • Магистралдық газ құбырларды, (жоғары, орта және төмен) қысыммен жұмыс істейтін ішкі кварталдық газ құбырларды газ шаруашылығының нысандарды тіркеуге қою және тіркеуден шығару.
 • Магистралдық газ құбырларды, (жоғары, орта және төмен) қысыммен жұмыс істейтін ішкі кварталдық газ құбырларды газ шаруашылығының нысандардын құжаттарын құрылыс жоспарлауда жұмыс жобасына келісім жұмыстарын бөлім басшысына дайындау.
 • Газ шаруашылығын пайдалануға байланысты болған әр-бір бақытсыздық жағдаймен азаматтар жергілікті мемлекеттік қадағалау органына жедел хабарласады.
 • Магистралдық газ құбырларына, (жоғары, орта және төмен) қысыммен жұмыс істейтін ішкі кварталдық газ құбырларды газ шаруашылығының нысандарын пайдалануға, қабылдауға, және газ беру кезеңде зерттеулер комиссияның жұмыс топтарының жұмысына қатысу, (келісім бойынша).
 • Автокөлік газ (мұнай өнімдерін) толтыратын бекеттерді өнеркәсіптік қауіпсіздігін бақылау, мониторингілеу, қауіпсіз қолдануға ұсыныс беру жұмыстарын атқаруға.
 • ҚР заңнамасын, жеке заңды тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтауға.
 • Бөлімнің бас маманы уақытша болмаған жағдайда, оның міндеттерін атқару Басқарманың бұйрығымен анықталған және бөлім басшысымен келісілген тұлғаға жүктеледі.
 • Тұрмыстық газ балондарды, газ жүйелерінің нысандарын пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздігін бақылау.

 

 1. Газдандыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімінің бас маманының жауаптылығы

 

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген және осы лауазымдық нұсқаулықта көрсетілген міндеттерді орындамағаны үшін.

4.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген құқық бұзушылықтар және өз құзыретіне сәйкес қызмет атқару барысында жіберілген құқық бұзушылықтар үшін.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген материалдық залалдарды келтіргені үшін.

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді орындамағаны үшін;

4.5. Мемлекеттік қызметшілердің этика нормаларын сақтамағаны үшін.

 

ТАНЫСТЫМ:                                                                                               

                                                                                                                                                        

                                     (Мемлекеттік қызметшінің аты, жөні, тегі, қолы, күні)